Untitled-1


2022. 06. 29.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 
   제목: 코로나19 백신 접종 안내 (부스터샷) 추가 안내 *
글쓴이: 신애요양원  날짜: 2021.11.10 10:29:11   조회: 710
 
코로나19 백신 3차 접종 (부스터샷) 안내입니다.

11월 8일, 19일에 접종 예정이었던 부스터샷 접종 대상 일부가
접종 일자(5개월 경과) 시스템 오류 접수로 인해 12월 초~중순으로 연기되었사오니,
참고해주시기 바랍니다.

* 11월 8일에는 시스템 정상 반영된 소수 인원이 접종 실시하였습니다.
  (거주자 및 종사자)


LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 

전체글 목록
735   2022 소방 작동기능점검  신애요양원2022.06.291
734   2022년 6월 4-5주 식단표 신애요양원2022.06.2414
733   2022년 6월 3주 식단표 신애요양원2022.06.0945
732   2022년 6월 1-2주 식단표 신애요양원2022.06.0258
731   2022년 5월 3-4주 식단표 신애요양원2022.06.0249
730   2022년 5월 1-2주 식단표  신애요양원2022.05.09129
729   코로나-19 4차 접종 안내  신애요양원2022.04.18155
728   2022년 4월 3주 식단표  신애요양원2022.04.18134
727   2022년 4월 식단표  신애요양원2022.04.15147
726   2022년 3월 식단표  신애요양원2022.04.15146
725   2022년 2월 1-3주  신애요양원2022.02.14498
724   2022년 1월 3~4주 식단표  신애요양원2022.02.14463
723   2022년 1월 2주 식단표  신애요양원2022.01.07700
722   2021년 12월 4주, 1월 1주 식단표  신애요양원2022.01.07659
721   2021년 12월 3주 식단표  신애요양원2021.12.17757
720   2021 소방 종합정밀점검 실시 안내  신애요양원2021.12.14650
719   2021년 12월 2주 식단표  신애요양원2021.12.14675
718   2021년 12월 1주 식단표  신애요양원2021.12.06645
717   오전예배프로그램안내  신애2021.12.03708
716   2021년 11월 5주 식단표  신애요양원2021.11.29682
715   2021년 11월 4주 식단표  신애요양원2021.11.24653
714   코로나19 백신 접종 일정 안내 (부스터샷)   신애요양원2021.11.18730
713   2021년 11월 3주 식단표  신애요양원2021.11.12636
712   종사자 코로나19 선제검사(검체) 주1회 실시 안내  신애요양원2021.11.10644
711   코로나19 백신 접종 안내 (부스터샷) 추가 안내 *  신애요양원2021.11.10710
710   코로나19 백신 접종 안내 (부스터샷)  신애요양원2021.11.05700
709   2021년 11월 2주 식단표  신애요양원2021.11.05665
708   2021년 11월 1주 식단표  신애요양원2021.10.29728
707   직원채용안내  신애2021.08.101224
706   코로나19 백신접종 5차 안내  신애2021.08.101193
RELOAD WRITE
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 25