Untitled-1


2022. 08. 19.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 
   제목: 어우러짐 한마당
글쓴이: 신애  날짜: 2011.10.18 08:19:30   조회: 9032
10월 19일 수요일 오전10시~
대구실내체육관에서 대구노인복지시설협회 어르신들을 대상으로 체육대회,레크레이션 등 어우러짐 한마당 잔치가 열린다
어르신 및 직원,자원봉사자가 참석하게 된다
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 

전체글 목록
194   직원교육  신애2011.11.158609
193   자원봉사활동  신애2011.11.157958
192   추수감사예배/성례식  신애2011.11.157777
191   레드하트 복지회 자원봉사활동  신애2011.11.098064
190   공연  신애2011.11.018082
189   재롱잔치  신애2011.11.017768
188   관현악공연 및 어르신 생신잔치  신애2011.10.258030
187   방문  신애2011.10.188785
186   어우러짐 한마당  신애2011.10.189032
185   어르신건강검진  신애2011.10.189234
184   노인학대예방교육  신애2011.10.149244
183   직원채용공고(긴급)  신애요양원2011.10.1110334
182   추석맞이 노래방  신애2011.09.149847
181   한가위 행사  신애2011.09.149240
180   달성군청 자원봉사  신애요양원2011.09.029189
179   8월 어르신 생신잔치  신애2011.08.259245
178   개원7주년감사예배  신애2011.08.259132
177   즐거운 공연  신애2011.08.138243
176   직원채용공고  신애요양원2011.08.089221
175   수급자 관리교육  신애2011.08.018708
174   8월 프로그램 안내  신애2011.08.018341
173   문화공연  신애2011.08.018160
172   7월 어르신 생신잔치  신애2011.07.258512
171   치매교육 2차  신애2011.07.048488
170   노인학대예방교육  신애2011.07.048108
169   모의 소방화재 훈련  신애2011.06.288938
168   요양보호사 채용공고(긴급)  신애요양원2011.06.219205
167   치매교육  신애2011.06.148430
166   6월 생신잔치  신애2011.06.148144
165   직원교육  신애2011.06.148865
RELOAD WRITE
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19 [20] 25