Untitled-1


2020. 07. 12.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 
   제목: 직원교육
글쓴이: 신애  날짜: 2017.04.09 07:41:45   조회: 3657
4월 17일 오후13:00~
직원들을 대상으로 한 직장기본예절교육이 있습니다
장소: 1층 직원휴게실
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 

전체글 목록
571   자원봉사활동  신애2017.09.301323
570   신애요양원 개원 13주년 행사 안내  신애사랑2017.08.251662
569   사무국 (사무원)채용공고  신애2017.08.162191
568   사물놀이 공연  신애사랑2017.07.281859
567   [공고] 요양보호사 채용공고  신애2017.07.261944
566   [공고] 사회복지사 채용공고  신애2017.07.262182
565   색소폰 공연  신애사랑2017.07.241808
564   어르신생신잔치  신애2017.06.082089
563   섹소폰 및 트럼펫 공연  신애2017.06.082004
562   연극공연  신애2017.06.081823
561   산업안전교육  신애2017.06.082040
560   직원교육  신애2017.06.082111
559   2017 재난상황대응훈련 및 소방교육   신애요양원2017.05.222501
558   기소투표소 설치 안내  신애2017.05.012941
557   어버이날 행사  신애2017.05.013053
556   직원채용공고  신애2017.04.094013
555   직원교육  신애2017.04.093657
554   부활절 성례예배  신애2017.04.093634
553    건강검진  신애2017.04.095945
552   지역어르신과 함께하는 생신잔치  신애2017.04.093294
551   2017년도 어르신 간담회  신애요양원2017.04.083613
550   직원교육  신애2017.03.173667
549   오카리나 연주  신애2017.03.173389
548   원예치료프로그램  신애2017.03.173221
547   어르신 생신잔치  신애2017.03.173256
546   직원교육  신애2017.03.013530
545   어르신 생신잔치  신애2017.02.253092
544   정월대보름맞이 윷놀이  신애2017.02.253174
543   직원채용공고  신애2017.01.303240
542   방문협조 안내  신애2017.01.163563
RELOAD WRITE
[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 23